Tuesday, May 11, 2010

Sajak Sunda Ramadhan | Peuting Nuzulul Quran I


PEUTING NUZULUL QUR'AN I
Etti R.S.

'na trotoar milang lengkah neuteup bentang
sanggeus beueus ku hujan dua rintakan
hawar-hawar sora adan beulah wetan
awor jeung klakson angkot, motor, jeung sedan
indung peuting nu ngalimpudan bulan
lir sweater nu mulen awak maranehna sisi jalan
atawa palekat nu marengan nganti karidoan:
kauntungan ti Pangeran
bareng jeung nu dipiharep ku galandangan
bareng jeung harepan nu tingrariung sisi jalan

Peuting nu dianti pinuh kaasih
awor jeung rumahuh ngemu.kapeurih
`na trotoar batin ceurik elah-elih

Bandung, Ramadhan 1994

Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Sajak Sunda Ramadhan | Peuting Nuzulul Quran I dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Sajak Sunda Ramadhan | Peuting Nuzulul Quran I ini dengan url http://www.karyapuisi.com/2010/05/sunda-peuting-nuzulul-quran-i.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul Sajak Sunda Ramadhan | Peuting Nuzulul Quran I Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya Sajak Sunda Ramadhan | Peuting Nuzulul Quran I salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading

Random Posts

 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 -1014 Karya Puisi |