Saturday, June 19, 2010

SAJAK SUNDA AJIP ROSIDI | VARIASI GURU MINDA


VARIASI GURU MINDA
Ajip Rosidi

Sampiung ngapung ka manggung
Ngalayang di mega nangtung
Ngalayang di mega malang
Nyerangkeun bentang baranang

Kumacacang kumalayang
Paheula-heula jeung heulang
Pahiri-hiri jeung geuri
Lega setra alam padang

Ngalayang di awang-awang
Ngaiantung luhureun gunung
Sukan-sukan di kahyangan
Rata-sirna poe-panjang

Diasuh ku Sunan Ambu
Dijaga para bujangga
Diaping para pohaci
Sakarepna sakahayang

Manggung teh panggungna rasa
Awang-awang wangwangan kahayang
Sunan Ambu ambuna napsu
Bujangga ngajak rancage
Pohaci nu mawa tigin
Kana hurip hirup aing

Paheula-heula jeung heulang
Heulang soteh dina awak
Pahiri-hiri jeung geuri
Geuri soteh dina diri

Nyatana nya aing jeung aing
Pahiri-hiri jeung diri
Paheula-heula jeung kahayang
Di dunya sapangabetahna


Sumedang, 1959 Tina Jante Arkidam

Anda sedang membaca kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA AJIP ROSIDI | VARIASI GURU MINDA dan anda bisa menemukan kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA AJIP ROSIDI | VARIASI GURU MINDA ini dengan url http://www.karyapuisi.com/2010/06/sajak-sunda-ajip-rosidi.html,anda juga bisa meng-click kumpulan/contoh/artikel/puisi/sajak/pantun/syair/tentang/tema/bertema/judul/berjudul SAJAK SUNDA AJIP ROSIDI | VARIASI GURU MINDA Tetapi dilarang merubah isi maupun mengganti nama penyair/pengarang nya karena bertentangan dengan HAKI, semoga anda ter-inspirasi dengan karya SAJAK SUNDA AJIP ROSIDI | VARIASI GURU MINDA salam Karya Puisi

0 comments:

Post a Comment

Loading

Random Posts

 

kumpulan karya Puisi | Copyright 2010 -1014 Karya Puisi |